Vilket träslag är bäst?

FRÅGA:  Ny lockpanel till en lada skall målas med rödfärg. Hur många strykningar? Skall jag grunda. Spelar träslag någon roll för resultatet (gran eller fur)? Ungefärlig åtgång per kvadratmeter?

SVAR:  Till träpanel använder man normalt gran, eftersom fur skulle kosta mer än det smakar.  Så mycket viktigare är att ytan helst ska vara ohyvlad, eftersom färgen då får naturligt fäste.

Omålad panel stryker man två gånger.  Första strykningen späder du ut färgen med en tiondel extra vatten.  Någon särskild grundning behövs inte.

Ska du måla 100 kvm ny omålad panel av ohyvlad gran två gånger behöver du normalt mellan 50 och 65 liter slamfärg.

Ett tips för dig som målar nytt är att måla panelen innan du monterar den.  Då spar du tid och energi. 

Fler goda råd hittar du på rödfärgsskolan.se.

2014-08-21 18:13
Tillagd i varukorgen