Hur mycket rödfärg ska stugan ha?

Testa dig själv hur rätt du gissar - Klicka till facit i bildspelen

Lär dig ännu mer om hur man mäter hus och räknar färg

Vill du veta mer om huset? Klicka på www.lovsta-trahus.se

Vill du veta mer om huset?  Klicka  www.lovsta-trahus.se

Vill du veta mer om huset? Klicka www.lovsta-trahus.se

Vill du veta mer om huset? Klicka wwww.lovsta-trahus.se

Vill du veta mer om huset? Klicka www.lovsta-trahus.se

Vill du veta mer om huset? Klicka www.lovsta-trahus.se