All världens rödfärg - härifrån får du klassikerna

  • Stora Kopparbergs gruvfält utanför Falun - Härifrån kommer Falu Rödfärgs pigment

Från Bergslagens hjärta

Från bara två ställen i hela världen kommer det naturbundna klassiska svenska rödfärgspigmentet.

  • DalaDRY och Göranssons Färg tar pigment från Kopparbergsgruvan i Ljusnarsbergs kommun. 
  • Kollegan Falu Rödfärg utnyttjar tillgångarna vid Stora Kopparbergs gruvfält utanför Falun.
  • All annan rödfärg som säljs i Sverige innehåller pigment som är antingen importerade eller syntetiska eller både ock.

Originalet

DalaDRY är ett registrerat varumärke.  Det står för exklusiv svensktillverkad rödfärg av högsta kvalitet.

  • Vårt klassiskt röda Kopparbergspigment utvinns ur varphögarna vid Kopparbergs nedlagda gruva i Ljusnarsberg .
  • Produktionen av rödfärgspigment har nu återupptagits efter att ha legat nere inte mindre än 130 år.