Vadå ”förstärkt rödfärg”?

FRÅGA: Vad menas med ”förstärkt rödfärg”?

SVAR: Du talar sannolikt om en färgtyp som marknadsfördes på 1960- och 70-talen. Den så kallade förstärkningen bestod i att man tyvärr hällde latex i färgen, vilket var allt annat än bra. Dels förvanskades färgens utseende. Dels fördärvade man själva väggen på så sätt att man för all framtid såg till att den aldrig mer går att måla om med riktig slamfärg.

2014-06-13 13:02
Tillagd i varukorgen